PARTICIPÁCIA DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ JE PRE OTVORENÉ ŠKOLY KĽÚČOVÁ

11.05.2021

Dnes som s veľkou radosťou prijala zástupkyne Nadácie Otvorenej spoločnosti pracujúce na projekte Otvorené školy, nad ktorým som prevzala záštitu.

Tento projekt je založený na vzdelávaní o ľudských právach a občianskych témach otvoreným spôsobom. Jeho zaujímavosťou je, že prepája mladšie deti s o pár rokov staršími študentmi a študentkami, ktorí ich v rámci vzdelávania vedú. Do projektu sú zapojené rôzne typy škôl, medzi nimi aj školy, ktoré navštevujú deti z marginalizovaných rómskych komunít.

Keďže aktuálny končiaci ročník projektu bol z dôvodu pandémie vo veľkej miere presunutý do online priestoru, vypočula som si, ako v poslednom období fungovali. Podľa organizátoriek išlo o náročné obdobie, no napriek tomu si našli spôsob, ako virtuálne program realizovať. Ocenili, že deti sa zaujímali o dôležité témy, akými sú napríklad práva LGBTI ľudí, klimatická kríza či feminizmus.

Zároveň poukázali aj na sťažené podmienky detí z marginalizovaných komunít, ktoré v mnohých prípadoch mali pre nemožnosť pripojenia na internet veľmi sťažený prístup k vzdelávaniu.

Verím, že v budúcnosti sa v prípade ďalších vĺn pandémie bude prikladať vyššia dôležitosť napĺňaniu práva na vzdelávanie, obzvlášť u detí bez možnosti dištančnej výučby.

Na obrázku môže byť 2 ľudia, stojaci ľudia a interiér
Zobraziť všetky