PARLAMENT VZAL MOJU MIMORIADNU SPRÁVU O ENVIROZÁŤAŽIACH NA VEDOMIE

25.11.2020

Dnes som poslancom a poslankyniam v parlamente odprezentovala mimoriadnu správu o environmentálnych záťažiach. Poukázala som na viaceré alarmujúce zistenia týkajúce sa nečinnosti v súvislosti s odstraňovaním envirozáťaží. V mnohých prípadoch neboli ani len začaté konania o určení povinnej osoby zodpovednej za likvidáciu znečistenia.

Problematické sú najmä envirozáťaže typu B, teda s najvyššou prioritou, tie sú totiž najviac ohrozujúce. Hrozbou sú aj envirozáťaže typu A. Informácie o tomto type zaťaží nemá verejnosť zatiaľ sprístupnené, čo predstavuje porušenie práva na informácie. Vítam, že tento nedostatok by mal byť podľa MŽP odstránený.

Minister životného prostredia okrem iného v rámci rozpravy upozornil na vysokú finančnú záťaž, pokiaľ by bolo odstránenie zaťaží na pleciach štátu.

Som názoru, že aj napriek vysokej finančnej záťaži je potrebné nečakať a začať hľadať efektívne a rýchle riešenia a zdroje, napríklad i prostredníctvom fondov EÚ.

Verím, že poslanci a poslankyne sa budú vážne zaoberať mojimi zisteniami o porušovaní základného práva na priaznivé životné prostredie či zdravie. Prajem si, aby sa podarilo konať vo veci čo najskôr.

Naším spoločným cieľom musí byť ochrana zdravia občanov a občianok a životného prostredia.

Poslanci a poslankyne v porovnaní s hlasovaním o mojej výročnej správe vzali mimoriadnu správu na vedomie. Zo 127 hlasujúcich bolo 116 za vzatie správy na vedomie.
Zobraziť všetky