PARLAMENT PRELOMIL VETO PREZIDENTKY A SCHVÁLIL 50-DŇOVÉ MORATÓRIUM

26.11.2019

Poslanci a poslankyne dnes prelomili veto prezidentky a schválili právnu úpravu, podľa ktorej sa má moratórium na prieskumy predĺžiť zo súčasných 14 na 50 dní. Ako som už upozorňovala, novela zákona porušuje viaceré základné práva a slobody – od práva verejnosti na informácie cez slobodu slova a slobodu prejavu, až po slobodu podnikania prieskumných agentúr.

Takýto významný zásah do slobodného rozhodovania voličov a voličiek považujem za nevhodný najmä len pár mesiacov pred voľbami. Očakávam, že novela skončí na Ústavnom súde a ten bude s blížiacim sa termínom parlamentných volieb v časovej tiesni. Jediným prostriedkom, ktorý môže zvrátiť súčasný stav, je dočasné pozastavenie účinnosti tejto novely do času, kým nevysloví konečný verdikt. V danej situácii sa využitie tohto nástroja priam ponúka.
Zobraziť všetky