PÔRODNÍCTVU A OCHRANE REPRODUKČNÝCH PRÁV MUSÍ PATRIŤ VIAC POZORNOSTI

16.05.2019

Je Svetový týždeň rešpektu k pôrodu. Zaoberať sa reprodukčnými právami a ich ochranou je viac ako potrebné. Pôrodníctvo nesmie byť tabu, týka sa nás všetkých, a preto je dôležité o témach, ktoré sa s ním spájajú, otvorene hovoriť a snažiť sa o zmenu.

Aktuálne preskúmavame postup a rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu v prípade udelenia pokuty Televízii Markíza za odvysielanie programov a príspevkov o priebehu pôrodu, po ktorom rodička upadla do kómy a po niekoľkých dňoch zomrela. Keďže o týchto témach sa verejne málo hovorí, nemusí ísť len o ojedinelý prípad, ale o systémové zlyhania pri pôrodnej starostlivosti na Slovensku.

Pôrodníctvo sa týka celej spoločnosti a je dôležité, aby sme na problémy v tejto oblasti upriamili pozornosť. Je v záujme štátu vytvoriť systém poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorý bude založený na dôkazoch a bude odrážať súčasné poznatky a bude rešpektovať sexuálne a reprodukčné práva žien. Táto povinnosť nám vyplýva z medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov.

Viac v článku: https://bit.ly/2VtsCSS
Zobraziť všetky