OZNAM: Zmena osobného prijímania podávateľov podnetov v regiónoch v roku 2010!

01.01.2010

OZNAM: Zmena osobného prijímania podávateľov podnetov v regiónoch v roku 2010!

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. januára 2010 bude Kancelária verejného ochrancu práv zabezpečovať osobné prijímanie podávatelov podnetov v týchto regionálnych pôsobiskách:

Žilina – každý mesiac prvý štvrtok v mesiaci – v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina,

Banská Bystrica – každý mesiac tretiu stredu v mesiaci – v priestoroch Mestského úradu, ČSA 26, Banská Bystrica,

Košice – každý mesiac tretí štvrtok v mesiaci – v priestoroch Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice.

Na prijatie v regiónoch je potrebné objednať sa vopred prostredníctvom Kancelárie verejného ochrancu práv na tel. č.: 02/48 28 74 01, 02/43 63 49 06.

Navštíviť nás môžete aj v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv na Nevädzovej 5, Bratislava-Ružinov, a to každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. bez potreby objednania sa.

Podnet verejnému ochrancovi práv môžete podať aj písomne (poštou, faxom, elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom elektronického formuláru na internetovej stránke verejného ochrancu práv)
na adresu:  Kancelária verejného ochrancu práv
                   Nevädzová 5 
                   P. O. Box 1 
                   820 04  Bratislava 24 
fax:             02/48 28 72 03
e-mail:        sekretariat@vop.gov.sk
web:           www.vop.gov.sk

Tlačová správa - NOVÁ SITUÁCIA MENÍ PLÁNY VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Zobraziť všetky