Vzhľadom na vážnosť pandemickej situácie a platné opatrenia, ako aj na to, že na komunikáciu s Kanceláriou verejného ochrancu práv nie je nevyhnutný osobný kontakt, žiadame o využitie iných komunikačných kanálov.

Na komunikáciu s Kanceláriou verejného ochrancu práv je možné využiť: 

  • e-mail: sekretariat@vop.gov.sk 
  • schránku Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk: E0005579891 
  • telefón: 02 / 323 63 701 – 2 
  • fax: 02 / 323 63 703 
  • poštu: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, 811 09  Bratislava

V prípade potreby konzultácie ohľadom podania podnetu je možné využiť telefonický kontakt.

Ďakujeme za porozumenie.