Dovoľujeme si vás upozorniť, že vzhľadom na to, že v súčasnosti by bolo osobné prijímanie stránok porušením aktuálne platných protipandemických nariadení, žiadame vás, aby ste na komunikáciu s nami využili iné komunikačné kanály.

Pre komunikáciu s Kanceláriou verejného ochrancu práv je možné využiť:

  • e-mail: sekretariat@vop.gov.sk 
  • schránku Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk: E0005579891 
  • telefón: 02 / 323 63 701 – 2 
  • fax: 02 / 323 63 703 
  • poštu: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava

V prípade potreby konzultácie ohľadom podania podnetu je možné využiť telefonický kontakt.

INFORMÁCIE PRE PODÁVATEĽOV PODNETOV ALEBO INÝCH PODANÍ PRI PREDCHÁDZANÍ ŠÍRENIU OCHORENIA COVID-19

Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. Ide o kvapôčkovú infekciu. Šíri sa najmä vzdušnou cestou kvapôčkami sekrétov slizníc, najmä pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní.

Nasledovné opatrenia boli prijaté za účelom zabezpečiť, aby sa prenosu tohto ochorenia zabránilo a tým chránilo zdravie podávateľov, ako aj zamestnancov Kancelárie.

1. VSTUP A POBYT JE MOŽNÝ LEN S PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI
Počas celého pobytu v priestoroch Kancelárie máte povinnosť mať nasadené rúško, šál, šatku alebo iný vhodný ochranný prostriedok. Rovnako tak zamestnanec Kancelárie, ktorý Vás prijme na vybavenie. Výnimky sú určené Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR. Dbajte na správne nasadenie a používanie ochranných prostriedkov.

2. PRED VSTUPOM SI DEZINFIKUJTE RUKY ALEBO POUŽITE JEDNORAZOVÉ  RUKAVICE
Pri vstupe si pri pulte SBS aplikujte dezinfekciu na ruky alebo použite jednorazové rukavice. Pokiaľ máte pri sebe, používajte prosím vlastné písacie potreby. Nepodávajte si ruky.

3. ZACHOVÁVAJTE POTREBNÝ ODSTUP
Zachovávajte odstup od iných osôb minimálne 2 metre. Potrebné rozstupy dodržiavajte aj pri vstupovaní a opúšťaní miestnosti.