OZNAM

09.03.2020

Kancelária verejného ochrancu práv oznamuje, že s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 dočasne (do odvolania) obmedzuje osobný kontakt s verejnosťou.

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli informovať, že pre komunikáciu s Kanceláriou je možné využiť:

1.   e-mail: sekretariat@vop.gov.sk  

2.  schránku Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk: E0005579891

3.  telefón: 02 / 323 63 701 – 2

4.  fax: 02 / 323 63 703

5.  poštu: Kancelária verejného ochrancu práv, P.O. Box 1, 820 04 Bratislava 24

Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na návštevu priestorov podateľne Kancelárie, a teda aj na osobné podávanie podnetov a iných podaní. V prípade, ak podanie nemôžete podať písomne, je možné ho spísať aj cez telefón.

Veríme, že aj Vy si uvedomujete vážnosť situácie a možného ohrozenia. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky