Otvorenie regionálnej Kancelárie verejného ochrancu práv v Nitre

26.07.2007

Dňa 31. júla 2007 o 10.00 hod. sa v budove Mestského úradu v Nitre na Štefánikovej 60 uskutoční slávnostné otvorenie regionálnej Kancelárie verejného ochrancu práv v Nitre.

Počet pracovísk slovenského ombudsmana, na ktoré sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že boli porušené základné práva a slobody orgánom verejnej správy, sa tak zvýši na 11. Okrem sídla kancelárie na Nevädzovej 5 v Bratislave sa podávatelia môžu osobne obrátiť na právnikov Kancelárie verejného ochrancu práv aj v Trenčíne, Žiline, Žarnovici, Veľkom Mederi, Dohňanoch, Poprade, Prešove, Veľkom Krtíši a v bratislavskej Petržalke.

Prví podávatelia budú môcť navštíviť novootvorené pracovisko v priestoroch Mestského úradu v Nitre 7. augusta 2007.

Prijímanie podávateľov sa bude následne realizovať pravidelne prvý utorok v mesiaci. Na prijatie v regióne je potrebné sa vopred objednať na kontaktných telefónnych číslach Kancelárie verejného ochrancu práv 02/48 28 74 01, 02/43 63 49 06.

Počas prvého päťročného funkčného obdobia verejný ochranca práv vybavil viac ako 11 000 podnetov a spolu s právnikmi kancelárie v sídle v Bratislave a regionálnych pôsobiskách poskytli viac ako 22 000 právnych usmernení. Verejný ochranca práv preukázal takmer v 600 prípadoch porušenie základných práv a slobôd zaručených Ústavou Slovenskej republiky. Vo viac ako 92% prípadoch išlo o porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v súdnom konaní a v konaní ďalších orgánov verejnej správy (napr. mestských a obecných úradov, správ katastra, Sociálnej poisťovne, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny i ministerstiev). Ďalej verejný ochranca práv preukázal porušenie ústavného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu ako aj pri strate živiteľa, práva na ochranu zdravia a bezplatnú zdravotnú starostlivosť, porušenie petičného práva, porušenie práva na informácie, práva na vzdelanie, porušenie slobody pobytu i porušenie vlastníckeho práva.

Petra Fűkőová
asistentka pre styk s médiami Kancelárie verejného ochrancu práv
Tel.: 02/48 28 73 47, 02/48 28 74 01
E-mail: fukoova@vop.gov.sk
Zobraziť všetky