Otvorenie regionálnej Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave-Petržalke

24.05.2007

Dňa 24. mája 2007 sa za účasti verejného ochrancu práv uskutočnilo otvorenie regionálnej Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave-Petržalke. Prví podávatelia podnetov budú odbornými pracovníkmi právnych odborov Kancelárie verejného ochrancu práv v tejto mestskej časti prijímaní 29. mája 2007.

Prijímanie podávateľov sa bude následne realizovať pravidelne každý druhý utorok v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch Mestskej časti Bratislava-Petržalka na Osuského 1/a bez potreby objednania sa vopred. Bližšie informácie je možné získať na kontaktných číslach Kancelárie verejného ochrancu práv na č. tel.: 02/48 28 74 01, 02/43 63 49 06.

Zobraziť všetky