OTVORENÝM ŠKOLÁM ZÁLEŽÍ NA HLASE DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ

14.07.2020

Projekt Nadácie Otvorenej spoločnosti – Otvorené školy je postavený na myšlienke otvorenosti, spájania detí s o pár rokov staršími študentmi a študentkami, ktorí ich vzdelávajú o rôznych občianskych témach. Projekt má navyše ambíciu zapájať do procesu celé školy (teda všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov a zamestnankýň) a  zabezpečovať tak ešte širšiu participáciu. Takýto prístup považujem za  veľmi prínosný pre pochopenie dôležitosti vypočutia hlasu detí a následnej reflexie v praxi.

Keďže tento ročník projektu nemohol byť v dôsledku pandémie realizovaný v takom rozsahu ako po minulé roky, nestretla som sa osobne s  riaditeľmi a riaditeľkami zapojených škôl, aby som im odovzdala diplomy. Stretla som sa však s organizačným tímom a podpísala som ďakovné listy, ktoré budú adresované zapojeným školám.

Napriek skutočnosti, že projekt fungoval tento rok v obmedzenom režime, cením si, že bude pokračovať v šírení osvety o demokratických hodnotách či princípoch participácie. Som presvedčená, že vďaka takýmto aktivitám môžeme vychovávať občiansky aktívnych mladých ľudí a prispievať k scitlivovaniu spoločnosti v oblasti ľudských práv.
Zobraziť všetky