OTVÁRAME PROGRAM LETNEJ STÁŽE PRE ŠTUDENTKY A ŠTUDENTOV PRÁVA

16.05.2018

Kancelária verejného ochrancu práv otvára program letnej stáže pre študentky a študentov práva so záujmom o základné ľudské práva a slobody. Odbor ochrany základných práv a slobôd ponúka stáže pre mladých ľudí, ktorí sa počas štúdia majú chuť naučiť niečo nové a získať skúsenosti v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd.

Je stáž vhodná pre Teba? Áno, ak:

 • študuješ právo v 2. - 5. ročníku,
 • zaujímaš sa o ústavné právo s dôrazom na ochranu základných práv a slobôd,
 • rozmýšľaš analyticky a zároveň kreatívne,
 • máš sociálne cítenie,
 • dokážeš pracovať v tíme.

Čo Ti stáž prinesie?

 1. oboznámiš sa s činnosťou a pôsobnosťou verejného ochrancu práv,
 2. zorientuješ sa v oblasti základných práv a slobôd,
 3. osobne sa stretneš s verejnou ochrankyňou práv na pracovnom obede,
 4. zúčastníš sa na vzdelávacích aktivitách kancelárie a odborných podujatiach organizovaných kanceláriou,
 5. získaš certifikát o absolvovaní stáže od verejnej ochrankyne práv s individuálnym hodnotením,
 6. v prípade obojstranného záujmu možnosť ďalšej spolupráce s kanceláriou (formou platenej stáže alebo absolventskej praxe po ukončení štúdia).

Aké sú podmienky?

 • stáž trvá 3 mesiace,
 • začíname od júna alebo júla 2018 (presný termín nástupu si dohodneme),
 • je potrebné odpracovať aspoň 15 hodín týždenne,
 • stáž je bezodplatná.

Ak chceš aj Ty stážovať u verejnej ochrankyne práv, pošli nám svoju žiadosť o absolvovanie stáže spolu so štruktúrovaným životopisom, krátkym motivačným listom s odpoveďou na otázku: „Ako môže Kancelária verejného ochrancu práv a Ty v nej prispieť k ochrane ľudských práv na Slovensku?“, a so súhlasom so spracovaním osobných údajov najneskôr do 10. júna 2018 na e-mailovú adresu sekretariat@vop.gov.sk s označením: „letná stáž 2018“ v predmete správy.

Pre urýchlenie komunikácie pripoj aj svoj telefonický kontakt.
Zobraziť všetky