OSPRAVEDLNENIE JE SPRÁVNY KROK, POTREBNÁ VŠAK BUDE NÁPRAVA V PRAXI

23.06.2021

Vláda Slovenskej republiky sa ospravedlnila za policajný zásah v Moldave nad Bodvou z roku 2013, počas ktorého boli zbití viacerí ľudia z marginalizovanej rómskej komunity. Keď sa bránili, slovenské orgány rozhodovali v ich neprospech, až prípad skončil pred Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý rozhodol, že Slovenská republika porušila práva obetí razie.

Vítam, že štát urobil gesto, ktorým sa dotknutým ľuďom ospravedlnil. Vnímam to ako prvý krok na ceste k náprave. Zároveň však musím upozorniť, že stále neboli prijaté opatrenia navrhované po preskúmaní prípadu ešte bývalou ombudsmankou, na ktoré opakovane poukazujem, či už v komunikácii s bývalou ministerkou či nedávno s aktuálnym ministrom vnútra. Konkrétne mám na mysli zaobstaranie osobných kamier pre políciu v zásahu či dostatočné zabezpečenie nezávislosti policajnej inšpekcie.

Viac o mojej nedávnej komunikácii s ministrom vnútra, v ktorej pri príležitosti 8. výročia policajnej razie žiadam o implementovanie návrhov na zmeny, nájdete tu.

Minister vnútra sa v reakcii vyjadril, že sa bude zasadzovať o zabezpečenie týchto zmien, ktoré by v demokratickej spoločnosti mali byť samozrejmosťou. Z pozície verejnej ochrankyne práv budem sledovať, či sa slová ministra stanú realitou a budem opakovane upozorňovať na potrebu zaviesť tieto opatrenia, pokiaľ sa tak v primeranom čase nestane.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Ospravedlnenie vlády za raziu V Moldave nad Bodvou je správny krok, potrebná však bude náprava V praxi Verejná ochrankyńa práv“
Zobraziť všetky