Ospravedlnenie je prvým krokom na ceste k satisfakcii

24.11.2021

Vítam ospravedlnenie vlády za sterilizácie v rozpore s právom, ktoré sa týkajú prevažne rómskych žien. Dôležité však budú aj ďalšie kroky vedúce k zabezpečeniu odškodnenia.

Je pozitívne, že štát si po dlhých rokoch prestal zakrývať oči pred závažným porušovaním práv žien dotknutých sterilizáciou v rozpore s právom.

Ospravedlnenie vnímam ako dôležité symbolické gesto, ktorým sa však tento príbeh nesmie skončiť. Ujma, ktorú hrubým porušením práv a zásahom do ich integrity tieto ženy utrpeli, je nesmierna a musí existovať snaha o zabezpečenie satisfakcie vo vzťahu k nim.

V materiáli, ktorý je súčasťou predloženého návrhu ospravedlnenia vlády sa uvádza, že „zámerom predkladaného materiálu je v prvom rade vyjadriť ľútosť zo strany vlády Slovenskej republiky v prípadoch, ktoré majú silný ľudskoprávny rozmer a ospravedlniť sa za sterilizácie v rozpore  s právom, ktoré sa na území Slovenska realizovali  v rokoch  1966  –  1989  ale tiež v rokoch 1990 – 2004.“

Problematikou sterilizácií v rozpore s právom sa v Kancelárii verejného ochrancu práv zaoberáme od roku 2018, zverejnili sme vtedy odborné stanovisko v danej veci, na ktoré som poukazovala aj v rámci komunikácie s dotknutými orgánmi (Ministerstvo spravodlivosti SR, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny).

Vtedy som v stanovisku uviedla, že „vzhľadom na svoje ústavné princípy a medzinárodné záväzky sa Slovenská republika musí začať  intenzívne zaoberať  problematikou protiprávnych sterilizácií, prevziať za ne zodpovednosť a prijať opatrenia odporúčané medzinárodnými  organizáciami.“

Po niekoľkých rokoch dochádza k prvým krokom vedúcim k riešeniu problému. V rámci hľadania a prípravy efektívneho mechanizmu odškodnenia bude potrebné okrem iného zohľadniť tiež zistenia občianskeho združenia Poradňa pre občianske a ľudské práva / Center for Civil and Human Rights, vďaka ktorému sa prípadmi slovenských žien, na ktorých bola vykonaná sterilizácia v rozpore s právom, zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva. Poradňa sa dlhé roky angažuje v oblasti advokácie dotknutých žien.

Sme na ceste.
Zobraziť všetky