OSLAVY OKRÚHLEHO VÝROČIA SNP VRCHOLIA V JEHO CENTRE

29.08.2019

Dnes je to presne 75 rokov, odkedy vypuklo Slovenské národné povstanie a jeho účastníci a účastníčky sa aktívne postavili na stranu boja proti fašizmu. Udalosti späté s 2. svetovou vojnou sa neodohrali až tak dávno v minulosti, no čas plynie. Nenechajme preto rozplynúť spomienky na holokaust a odboj v povstaní – nech sú pre nás výstrahou, že ľudská krutosť sa v nových formách môže kedykoľvek opäť objaviť. Odkaz Slovenského národného povstania naberá na vážnosti aj dnes v kontexte pretrvávajúcich xenofóbnych či homofóbnych vyjadrení a stále silnejúcich nenávistných prejavov voči zraniteľným a marginalizovaným skupinám.

Naša úprimná úcta a vďaka je to najmenej, čo môžeme vyjadriť tým, čo bojovali za slobodu v povstaní. O to viac je dôležité naše pochopenie, že radikálne a extrémistické riešenia v spoločnosti nikdy nefungovali, naopak viedli ku katastrofe.

Nezabúdame, pripomíname si, ctíme si.
Zobraziť všetky