OPAKOVANÉ OTVÁRANIE TÉMY SPRÍSNENIA INTERRUPCIÍ PREDSTAVUJE SNAHU O OBMEDZOVANIE REPRODUKČNÝCH PRÁV

05.12.2019

Poslankyne a poslanci neschválili návrh zákona, ktorý ukladal ženám povinnosť podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie. Zákon zároveň uvádzal povinnosť poskytnúť žene výtlačok záznamu zo sonografického vyšetrenia zobrazujúceho embryo, ktorého vývoj má byť ukončený. Povinnosť poskytnúť výtlačok zo sonografického vyšetrenia zobrazujúceho embryo alebo plod je v rozpore s článkom 10, Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, podľa ktorého má každý „právo na všetky informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Prianie jednotlivca nebyť o ňom informovaný sa dodrží“. Návrh taktiež zakazoval reklamu umelého prerušenia tehotenstva.

Predkladaný zákon bol v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, porušoval právo na ľudskú dôstojnosť, predstavoval obmedzenia v prístupe k reprodukčným právam žien, bol v rozpore s požiadavkou poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe dobrovoľného a slobodného súhlasu a bol v rozpore s právom na prístup k vedecky overeným informáciám.

Je pozitívne, že k obmedzeniu možnosti prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva nedôjde, no opätovné otváranie témy na pôde národnej rady predstavuje snahu o obmedzovanie reprodukčných práv žien na Slovensku a môže byť dokonca aj v rozpore s rokovacím poriadkom NR SR, keďže 6-mesačná lehota medzi neschválením zákona a podaním nového návrhu v tej istej veci nebola dodržaná (možné porušenie § 96 ods. 3 Rokovacieho poriadku NR SR).

Viac v tlačovej správe ➜ https://cutt.ly/9e8jvT2
Zobraziť všetky