OPÄŤ SA V SÚVISLOSTI SO SPREVÁDZAJÚCIMI OSOBAMI OBRACIAM NA HLAVNÉHO HYGIENIKA

01.12.2021

Rovnako ako v prvej i druhej vlne, aj aktuálne mám informácie o nejednotných postupoch, ktoré sa týkajú obmedzovania práva na sprevádzajúcu osobu pre maloletých pacientov a pre rodiace ženy pri pôrode. V praxi dochádza k situáciám, kedy si jednotlivé zdravotnícke zariadenia stanovujú vlastné pravidlá pre prítomnosť sprevádzajúcich osôb, alebo ich vnímajú ako návštevy, či dokonca ich prítomnosť vylučujú. Sprevádzajúca osoba však nie je návšteva, ale právo, ktoré má byť rešpektované.

Obraciam sa preto na hlavného hygienika a žiadam ho o novelizáciu vyhlášky, ktorá bude okrem výnimiek zo zákazu návštev upravovať aj sprievod maloletých pacientov a pacientok a rodiacich žien. Zároveň žiadam o stanovenie podmienok pre túto kategóriu osôb v súlade s Usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

V liste hlavnému hygienikovi mu dávam do pozornosti toto usmernenie k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19, v ktorom sú okrem návštev upravené aj sprevádzajúce osoby. Podľa neho majú ženy pri pôrode i maloletí pacienti a pacientky právo na jej prítomnosť.

Usmernenie však nie je záväzné a sprevádzajúce osoby navyše nie sú upravené vo vyhláške hlavného hygienika. Tá sa týka len zákazu návštev v zdravotníckych zariadeniach. V realite tak dochádza k odlišnej praxi v jednotlivých zariadeniach.

V liste som upozornila aj na nedávno prijaté štandardy pôrodníckej starostlivosti vydaných ministerstvom zdravotníctva, v ktorých je taktiež vyzdvihnutá dôležitosť sprevádzajúcich osôb a podľa ktorých majú ženy právo na sprevádzajúcu osobu počas celého pôrodu.

Uvedomujem si, že vzhľadom na súčasný vývoj v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID–19 vystúpili do popredia iné okruhy otázok, avšak považujem za nevyhnutné, aby sa počas pandémie COVID–19 uplatňovali jednotné štandardy a postupy s cieľom zabezpečiť všetkým pacientom a pacientkam rovný prístup k rovnako kvalitnej zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska.
Zobraziť všetky