OPÄŤ PRIPOMÍNAM POTREBU RIEŠIŤ NEZÁKONNÉ STERILIZÁCIE PREVAŽNE RÓMSKYCH ŽIEN

16.06.2021

Slovenská republika ako demokratický a právny štát pred problémom nezákonných sterilizácií prevažne rómskych žien dlhodobo zatvára oči a odmieta za túto prax prevziať plnú zodpovednosť. Za tento postoj je pritom terčom opakovanej kritiky zo strany medzinárodných organizácií. Mojou snahou je preto docieliť prijatie systémového riešenia, ktoré by umožnilo účinne a poskytnúť primeranú satisfakciu všetkým protiprávne sterilizovaným ženám.

Opätovne som sa preto obrátila na Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a ministerstvo spravodlivosti so žiadosťou o zabezpečenie riešenia a nápravy.

Poukázala som na to, že Česká republika na rozdiel od Slovenskej republiky vyvíja snahy vysporiadať sa s touto závažnou otázkou. Už v roku 2009 sa vtedajší vládny kabinet za protiprávne sterilizácie ospravedlnil. Najnovšie dňa 4. júna 2021 poslanci a poslankyne snemovne českého parlamentu prijali poslanecký návrh zákona o odškodnení protiprávne sterilizovaných žien v treťom čítaní. Zákonná úprava by po schválení senátom mala odškodniť všetky osoby, ktoré boli protiprávne sterilizované v zdravotníckych zariadeniach na území Českej republiky v období medzi 1. júlom 1966 a 31. marcom 2012.

Kým obete nezákonne vykonaných sterilizácií v Českej republike sú už skutočne blízko k odškodneniu, zo strany slovenských orgánov neevidujem v tomto smere žiadne kroky. Z uvedeného dôvodu opätovne apelujem, aby zodpovedné orgány zabezpečeniu nápravy pre ženy, ktoré boli protiprávne sterilizované, začali venovať náležitú pozornosť, ospravedlnili sa a pristúpili k návrhu osobitnej právnej úpravy, ktorá by im zabezpečila prístup k primeranému odškodneniu.

Na problém upozorňujem už od roku 2018 a aktuálne znova pripomínam, že je dôležité postaviť sa chybám z minulosti čelom.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky