OMBUDSMANSKÉ INŠTITÚTY ČELIACE HROZBÁM NACHÁDZAJÚ PODPORU V SPOLUPRÁCI MEDZI SEBOU

02.05.2016

V poslednom čase vzrástli obavy o bezpečnosť v Európe a zvyšku sveta, pričom sú ohrozované základné práva ako napríklad sloboda súkromia. Utečenecká kríza je navyše nielen výzvou k európskej solidarite, ale tiež rizikom rastu rasizmu a xenofóbie na kontinente. V rovnakom čase sú ombudsmanské inštitúcie samy uprostred diskusie o zárukách ľudských práv, a čelia rôznym výzvam v spoločnosti, ale aj útokom na ich nezávislosť. Aj to boli okruhy medzinárodnej konferencie Aktuálne výzvy v ľudskoprávnej oblasti: Ombudsman čeliaci hrozbám v španielskej Barcelone, na ktorej sa stretli mnohí verejní ochrancovia práv z Európy aj zo sveta. Za verejnú ochrankyňu práv Janu Dubovcovú predniesol na konferencii príspevok Pavol Žilinčík z odboru ochrany základných práv a slobôd. Hovoril o podmienkach verejného ochrancu práv na Slovensku, ale aj možnostiach spolupráce s verejnými ochrancami práv pri zdieľaní skúseností z  riešenia podnetov a tém pre nové prieskumy.

V paneli vystúpil s príspevkom aj Pavol Žilinčík z Odboru ochrany základných práv a slobôd Kancelárie verejného ochrancu práv.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv

Vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv Marián Torok (prvý zľava) a Pavol Žilinčík z odboru ochrany základných práv a slobôd Kancelárie verejného ochrancu práv.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky