OMBUDSMANSKÉ ĎAKUJEM 2021

10.12.2021

Aj rok 2021 nám ukázal, ako dôležitá je ochrana ľudských práv. Dôsledky pandémie, ale aj prejavy extrémizmu, nenávisti či diskriminácie ohrozujú zásady Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorej výročie si dnes pripomíname. Napätá spoločnosť, v ktorej tieto dni žijeme, môže pôsobiť ťaživo. Je preto pre mňa zásadné poukázať na tých, ktorí konajú dobro s cieľom ochrany ľudských práv.

Dnešný Medzinárodný deň ľudských práv som si preto uctila ocenením organizácií a osobností, ktoré zlepšujú stav ochrany ľudských práv na Slovensku. Pre pandemické opatrenia im svoje poďakovanie odovzdávam online formou.

Medzi ocenené organizácie a osobnosti patria:

🔵Občianske združenie Malíček, podporujeme rodiny s predčasne narodenými deťmi zlepšujúce starostlivosť o predčasne narodené detí a ich rodiny.

🔵Občianske združenia Mareena a Liga za ľudské práva / Human Rights League, ktoré v iniciatíve „Bezpečie pre Afgancov“ vyzývajú na solidaritu s utečencami pred vojnou.

🔵Poradňa pre občianske a ľudské práva / Center for Civil and Human Rights, ktorá bojuje proti diskriminácii, policajnému násiliu či za ochranu reprodukčných práv rómskej menšiny na Slovensku.

🔵Iniciatíva Nebudeme ticho upozorňujúca na nebezpečenstvá navrhovaných zákonov, ktoré by obmedzili bezpečný prístup k interrupciám.

🔵Roman Kvasnica a Dalibor Kuciaň, právnici zastupujúci obete násilnej policajnej razie v Moldave nad Bodvou.

🔵Organizácia Detstvo deťom, v ktorej predškolským deťom z vylúčených komunít vytvárajú podnetné a bezpečné prostredie a ich rodičom pomáhajú v budovaní rodičovských zručností.

🔵Martin Korčok, riaditeľ múzea holokaustu v Seredi, ktorý svojou odbornou a osvetovou činnosťou zvyšuje povedomie o holokauste na Slovensku a bojuje tým proti antisemitizmu a xenofóbii.

🔵Ján Markoš, autor knihy „Medzi dobrom a zlom“, v ktorej zrozumiteľne a kultivovane rozoberá náročné etické dilemy našej spoločnosti.

🔵Rodina Vaculčiakovcov In memoriam, ktorá počas druhej svetovej vojny ukrývala v chatrči v lese Židovské deti pred deportáciou.

Oceneným patrí moja nesmierna vďaka za ich obetavú a vytrvalú prácu, ktorou zlepšujú našu spoločnosť.

Video nájdete tu.

 
Zobraziť všetky