OMBUDSMANSKÉ ĎAKUJEM 2020

10.12.2020

Medzinárodný deň ľudských práv nám pripomína už 72. výročie od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Dôležitosť ochrany základných práv je umocnená o to viac, že tento rok je poznačený zvládaním pandémie COVID-19. Činnosť osobností a organizácií, ktoré sa aj napriek tejto mimoriadne náročnej situácii zasadzujú za ochranu ľudských práv, považujem za veľmi významnú.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv vyjadrujem netradičným spôsobom poďakovanie osobnostiam a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ochrane ľudských práv. Pre pandémiu som im poďakovala v online formáte a v rámci videohovorov som sa zaujímala aj o to, ako prežili pandemický rok.

Ocenenými sú:

• ORGANIZÁCIA ČLOVEK V OHROZENÍ,

ktorá adresne reaguje na vzniknuté krízové situácie doma aj vo svete, venuje sa humanitárnej pomoci a organizuje festival Jeden svet. Vyzdvihujem prácu organizácie s ľuďmi v núdzi či marginalizovanými rómskymi komunitami.

• WALDEMAR ŠVÁBENSKÝ,
autor myšlienky festivalu transrodovej kultúry Svet podľa Gabriela ako odpovede na tragický príbeh jeho transrodového syna. Oceňujem odvahu a silu pána Švábenského, ktorý napriek obrovskej strate naďalej bojuje za práva transrodových ľudí a prispieva k vytvoreniu rešpektujúcej a ľudskoprávne vnímajúcej komunity.

• KRISTÍNA KRIŽANOVÁ,
priekopníčka paliatívnej medicíny. Veľmi si vážim jej inovatívny prístup a pokrokovú prácu, ktoré prispievavajú k skvalitneniu života i starostlivosti o ťažko chorých ľudí.

• ORGANIZÁCIA MUSKULÁRNYCH DYSTROFIKOV V SR,
ktorá združuje deti a dospelých s nervovosvalovými ochoreniamI a pomáha im, aby v čo najväčšej miere dokázali žiť nezávislý a plnohodnotný život. Vyslovujem uznanie ich práci, ktorou prispievajú k jednoduchšiemu prístupu k základným právam ľudí s telesným postihnutím.

• ORGANIZÁCIE PRIMA A STOPA,
ktoré sa venujú ľuďom bez domova a v roku 2020 spolupracovali na kampani, ktorej cieľom bolo poukázať na potrebu ukončenia bezdomovectva. Vyjadrujem im vďaku za aktivity zamerané na pomoc a zviditeľnenie ľudí bez domova.

• ONDREJ PAVELLA IN MEMORIAM,
autor projektu realizácie pamätného kríža zhotoveného z delostreleckých nábojníc na počesť rómskym obetiam holokaustu v Dubnici nad Váhom.

Ako prežívali laureáti a laureátky pandemický rok sa dozviete vo videu.
Zobraziť všetky