OMBUDSMANSKÉ ĎAKUJEM 2018

21.12.2018

Na Medzinárodný deň ľudských práv (10. 12.) som aj tento rok verejne poďakovala ľuďom a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ochrane základných ľudských práv a slobôd. Nadviazala som na tradíciu odovzdávania ombudsmanského ďakujem, ktorú v roku 2015 zaviedla moja predchodkyňa Jana Dubovcová a tento rok som odovzdala ocenenie po druhýkrát.

Ocenila som projekt Otvorené školy, Ligu proti rakovine, občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ NOTA BENE), Centrum Slniečko a Antona Srholca in memoriam.

OTVORENÉ ŠKOLY

Lucia Mikulinová a Marián Ruňanin sa aktívne zapojili do vzdelávania o demokracii v projekte Otvorené školy Nadácie otvorenej spoločnosti, preto som ocenila ich prínos v šírení osvety o fungovaní demokratického a právneho štátu.

CENTRUM SLNIEČKO

Vyjadrila som vďaku aj Mariane Kováčovej za to, že sa venuje ochrane práv detí a žien, ktoré sa stali obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia. Ocenila som jej iniciatívu a priamu pomoc deťom a ženám v krízovom stredisku či poradni občianskeho združenia Centrum Slniečko.

LIGA PROTI RAKOVINE

Poďakovanie som venovala tiež pani Eve Sirackej za to, že sa dlhodobo angažuje v boji proti rakovine a ochrane zraniteľnej skupiny ľudí trpiacich touto zákernou chorobou. Ocenenie získala za medicínsky prínos vo výskume, rozvoji diagnostiky, liečby onkologických chorôb ako aj jej záujem a starostlivosť o pacientky a pacientov s rakovinou.

PROTI PRÚDU (VYDAVATEĽ NOTA BENE)

Ocenenie dostala aj Zuzana Pohánková za to, že dlhé roky pracuje s ľuďmi bez domova a vytvára pre nich možnosti ako sa vymaniť z ťažkej, často bezvýchodiskovej situácie. Vážim si prínos projektov občianskeho združenia Proti prúdu, vďaka ktorým majú mnohé bezdomovkyne a bezdomovci šancu a nádej na lepší život.

ANTON SRHOLEC IN MEMORIAM

Poďakovanie in memoriam som venovala Antonovi Srholcovi za jeho celoživotný prínos v rozvíjaní myšlienky ochrany ľudských práv. Počas života bojoval s mnohými prekážkami, ktoré mu nedovoľovali venovať sa teologickej činnosti, za čo bol dokonca väznený. Napriek tomu po návrate z väzenia a zákaze vykonávať kňazskú činnosť odhodlane pomáhal ľuďom z marginalizovaných skupín a chránil ich práva. Založil resocializačné zariadenie Resoty a postaral sa o dôstojné bývanie a život zraniteľných ľudí bez domova, za čo mu patrí veľká vďaka. Ocenenie prebral Michal Srholec, brat Antona Srholca.

Pri príležitosti odovzdávania poďakovaní pripravili deti s autizmom zo základnej školy na Hálkovej ulici v Bratislave diela, pri ktorých tvorbe sa inšpirovali prioritami verejnej ochrankyne práv, konkrétne ochranou základných práv a slobôd seniorov a dostupnosťou pitnej vody. Deťom, pani učiteľkám a pani riaditeľke školy úprimne ďakujeme za všetky obrázky.

Za tlmočenie do posunkovej reči počas večera ďakujeme Agáte Čermákovej.

Foto: AMKO Photography – Adam Kováč
Zobraziť všetky