Získajte prehľad oprávnení ombudsmanky v rámci zákonnej pôsobnosti

Verejný ochranca práv vám môže pomôcť v prípadoch a situáciách, ktoré sú vymedzené ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky a zákona o verejnom ochrancovi práv.

Verejný ochranca práv môže napríklad zasiahnuť v prípade nečinnosti orgánov verejnej správy – tzv. zbytočné prieťahy v konaní, ale nemôže vám pomôcť v prípade problémov so susedskými spormi, zmluvnými vzťahmi, dedičskými konaniami či pôžičkami.

Viac sa dozviete v Ombudsmankinom sprievodcovi galaxiou orgánov verejnej správy.

SPRIEVODCU SI MÔŽETE PREČÍTAŤ AJ V CUDZÍCH JAZYKOCH: