OMBUDSMANI A OMBUDSMANKY KRAJÍN V4 PODPÍSALI MEMORANDUM

31.05.2019

Spolu s verejnými ochrancami a ochrankyňami práv z Česka, Maďarska a Poľska sme dnes po trojdňovom stretnutí podpísali spoločné vyhlásenie pri príležitosti 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré bude na jeseň tohto roka.

Počas stretnutia sme sa venovali predovšetkým právam detí a v spoločnom vyhlásení sme zdôraznili potrebu ich ochrany „osobitne pri zabezpečovaní náhradnej rodinnej starostlivosti. Každé dieťa má právo vyrastať v rodine bez ohľadu na jeho sociálny pôvod alebo na zdravotné znevýhodnenie. Pri hľadaní novej rodiny je dôležité, aby sa okrem práv osôb, ktoré sa rozhodli prijať ho do rodiny, kládol dôraz na dodržiavanie jeho základných práv a slobôd pretože: Hľadá sa rodina pre dieťa, nie dieťa pre rodinu,“ píše sa v memorande.

Okrem toho sme v ňom uviedli, že za mimoriadne dôležité považujeme aj právo dieťaťa na vzdelanie. Svojím podpisom sme sa zaviazali, že vyvinieme všetko potrebné úsilie na to, aby sa už zakotvené podmienky na sprístupnenie a zrovnoprávnenie vzdelávacieho systému pre každé dieťa nezávisle od jeho národnosti, etnickej príslušnosti a životných podmienok, premietli do praxe.

Viac v tlačovej správe: https://bit.ly/2MhtE5e
Zobraziť všetky