Ombudsman UNDP

16.04.2003

Ombudsman UNDP pán James Lee v sprievode pána Tomasza Anusiewicza – poradcu UNDP pre problematiku ombudsmana navštívil Kanceláriu verejného ochrancu práv.
V rámci návštevy pán Lee uskutočnil powerpointovú prezentáciu, v ktorej porovnal prácu a postavenie inštitucionálneho a národného ombudsmana. V rámci diskusie verejný ochranca práv v Slovenskej republike oboznámil hostí so svojou činnosťou i prácou Kancelárie verejného ochrancu práv. Súčasne navrhol možnosti budúcej vzájomnej spolupráce.
Zobraziť všetky