Ombudsman Holandského kráľovstva Roel Fernhout v pondelok pricestuje na dvojdňovú návštevu SR

20.02.2004

Dňa 23. februára 2004 pricestoval na dvojdňovú návštevu Ombudsman Holandského kráľovstva Roel Fernhout. Z bohatého programu, ktorý mu pripravil verejný ochranca práv možno uviesť:

- prijatie u predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien pána László Nagya,

- prijatie u predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pána Milana Karabína,

- prednášku „Postavenie a kompetencie ombudsmana v Holandsku“, ktorá sa uskutočnila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave


Zobraziť všetky