OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV BOLA AJ TENTO ROK INÁ

15.06.2021

Tohtoročná Olympiáda ľudských práv, nad ktorou som opätovne prevzala záštitu, bola podobne ako minulý rok, v dôsledku pandémie trochu iná. Porota sa síce minulý týždeň v piatok (11. 6.) mala možnosť osobne stretnúť, avšak so študentmi a študentkami komunikovala na diaľku.

Napriek tomu sa teším, že záujem mladých ľudí o ľudské práva pretrval a zapojili sa do aktuálneho ročníka. V rámci úvahy si mali možnosť vybrať z niekoľkých tém, medzi ktorými bola aj jedna mnou navrhnutá. Vyzvala som v nej na zamyslenie sa nad tým, aká najpodstatnejšia zmena by sa mala v spoločnosti uskutočniť po zvládnutí pandémie. Študenti a študentky zmieňovali potrebu zlepšiť napríklad zdravotníctvo, vzdelávací systém, ale aj nevyhnutnosť starať sa o životné prostredie a riešiť klimatickú krízu.

Oceňujem snahu všetkých zapojených súťažiacich a víťazom a víťazkám na prvých piatich miestach srdečne gratulujem.

Zároveň gratulujem aj organizačnému tímu Olympiády ľudských práv za ich úspech, keď tento rok Európsky parlament rozhodol, že Olympiáda získava Cenu európskeho občana za rok 2020.

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia

Foto: OĽP
Zobraziť všetky