Okrúhly stôl Slovenského helsinského výboru a MDAC (Mental Disability Advocacy Center)“

26.01.2004


Pod záštitou Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien sa konalo odborné podujatie „Okrúhly stôl Slovenského helsinského výboru a MDAC (Mental Disability Advocacy Center)“. Problém, ktorý predstavitelia usporiadajúcich organizácii nastolili sa týkal sieťových postelí a s ich aplikovaním spojeného neľudského a ponižujúceho zaobchádzania.Za Kanceláriu verejného ochrancu práv sa poduajatia zúčastnil doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., ktorý vo svojom vystúpení odporučil opatrenia za účelom zlepšenia používania prostriedkov vo vzťahu k ťažko ovládateľným pacientom.
Ide najmä o:
a) dbať na dôslednú diferenciáciu pri zaraďovaní, z pohľadu či ide o zaradenie do sociálnej starostlivosti alebo psychiatrickej starostlivosti.
b) skvalitnenie legislatívneho procesu.
c) dostatočnosť personálno – materiálnej vybavenosti.
d) dôsledná kontrola dodržiavania kritérií pri starostlivosti.
Zobraziť všetky