Okrúhly stôl o slobode prejavu za účasti verejného ochrancu páv

24.06.2011

Dňa 24. júna 2011 organizovala Okrúhly stôl na tému "Má sloboda prejavu hranice?" v spolupráci s verejným ochrancom práv Pavlom Kandráčom a s predsedom Slovenského syndikátu novinárov Petrom Kubínyim predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková. Cieľom okrúhleho stola bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o zmenách, ktoré prebiehajú v slovenskom mediálnom prostredí, o formovaní a dodržiavaní etických noriem novinárov, o súčasnom postavení slovenskej žurnalistiky z pohľadu slobody prejavu. Podnetom pre zorganizovanie tejto diskusie boli sťažnosti, v ktorých bolo namietané porušenie práva na slobodu prejavu podľa článku 26 Ústavy Slovenskej republiky a článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. K okrúhlemu stolu boli pozvaní zástupcovia profesijných organizácií, ktoré reprezentujú printové aj elektronické médiá, predstavitelia jednotlivých vydavateľských domov, riaditeľov a šéfredaktorov najvýznamnejších médií, ako aj vysokoškolských pedagógov z oblasti žurnalistiky.




Zobraziť všetky