Okrúhly stôl mimovládnych organizácií v SR

19.06.2002

Slovenská únia pre mier a ľudské práva zorganizovala okrúhly stôl mimovládnych organizácií v SR s prvým verejným ochrancom práv na Slovensku.
Hlavnou témou stretnutia bola problematika dodržiavania ľudských práv a nadviazanie spolupráce s organizáciami ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Na stretnutí ďalej odzneli témy násilie v rodine, rómska otázka, náhrada škody spôsobenej štátnymi orgánmi, porušovanie ľudských práv v trestnom konaní v súvislosti s výkonom väzby.
VOP a zástupcovia MVO prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu formou monotematických stretnutí.
Zobraziť všetky