ODPREZENTOVALA SOM VÝROČNÚ SPRÁVU V ĽUDSKOPRÁVNOM VÝBORE

20.04.2021

Dnes som vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny osobne predstavila správu o činnosti za rok 2020. Výbor po rozsiahlej vecnej rozprave vzal jednomyseľne správu na vedomie a odporučil ju plénu parlamentu na prerokovanie a vzatie na vedomie.

🟣 PODNETY SA TÝKALI PANDÉMIE AJ DLHODOBO NERIEŠENÝCH PROBLÉMOV

Ako som informovala vo výbore, v mojej činnosti sa v minulom roku odzrkadlila pandémia, a to najmä na vysokom počte podnetov týkajúcich sa opatrení na potláčanie šírenia koronavírusu. Ľudia sa na mňa obracali v súvislosti s povinnou štátnou karanténou či právom na vzdelávanie detí. Zaoberala som sa tiež napríklad situáciou ľudí z marginalizovaných rómskych komunít pri uzatváraní celých oblastí, situáciou dodržiavania práv žien počas pôrodu a ďalšími prípadmi.

Okrem podnetov namietajúcich protipandemické opatrenia som sa venovala aj problémom mimo pandémie – napríklad dlhodobo nevyriešeným vyhradeným priestorom na policajných staniciach či tzv. „československým dôchodkom“.

🟣MIMORIADNA SPRÁVA

V minulom roku som v rámci mojich oprávnení predkladala parlamentu aj mimoriadnu správu o environmentálnych záťažiach, na ktorých sanáciu už nemožno dlhšie čakať. Odďaľovanie likvidácie envirozáťaží prináša riziká týkajúce sa porušovania práva na priaznivé životné prostredie i práva na ochranu zdravia pre každého.

🟣 PRIESKUM FUNGOVANIA ODDELENÍ CUDZINECKEJ POLÍCIE

Členov a členky som tiež informovala o mojom prieskume fungovania oddelení cudzineckej polície. V rámci prieskumu som konštatovala napríklad rezervy v komunikácii v cudzích jazykoch či personálnu poddimenzovanosť a slabé materiálne vybavenie na niektorých oddeleniach.

🟣 PODANIA NA ÚSTAVNÝ SÚD

V roku 2020 som využila tiež svoje oprávnenie obrátiť sa na Ústavný súd vo veci nerovnakého prístupu k materskému pre hasičov, hasičky, policajtov, policajtky, príslušníkov a príslušníčok ZVJS či vojakov a vojačky. Namietla som, že majú nárok len na nižší príspevok v porovnaní so zamestnancami a zamestnankyňami z iných odvetví. Na verdikt ešte čakám.

Ústavný súd minulý rok rozhodol v inej veci, s ktorou som sa naň obracala ešte v roku 2018 (po tom, ako sa na mňa obrátila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím). V mojom podaní na Ústavný súd som upozornila na to, že vekový limit na získanie príspevkov je diskriminačný, s čím sa Ústavný súd stotožnil. Sporné ustanovenie bolo z právnej úpravy napokon odstránené.

🟣 Celú výročnú správu si môžete prečítať tu.
🟣 Tlačová správa k prezentácii výročnej správy je k dispozícii tu.

Na obrázku môže byť 1 osoba a interiér
Zobraziť všetky