ODPORÚČALA SOM ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV KONTROL V ZARIADENIACH PRE SENIOROV, MINISTERSTVO PRÁCE ZMENU PRIPRAVUJE

10.04.2019

Na začiatku svojho funkčného obdobia som uviedla, že jednou z mojich hlavných priorít je problematika ochrany a dodržiavania základných práv seniorov. V rokoch 2017 a 2018 som zrealizovala rozsiahly prieskum s cieľom zistiť, na akej úrovni sa na Slovensku nachádza kontrola dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov. Počas neho som komunikovala aj s ministerstvom práce, ktoré uviedlo, že chystá systém zverejňovania nedostatkov zistených pri výkone dohľadu.

Transparentnosť výsledkov kontrol bolo jedným z odporúčaní, ktoré som navrhovala, preto zmenu vítam. Môže byť účinným preventívnym prostriedkom v oblasti ochrany práv seniorov. Zároveň má v sebe aj edukačný rozmer, pretože ľudia sa vďaka nemu budú môcť zoznámiť s tým, na čo sa pri výbere vhodného zariadenia zamerať, na čo si dávať pozor, na čo sa pýtať, čo si všímať.

Tento nástroj na zabezpečenie transparentnosti kontrol by mohol byť omnoho efektívnejší, keby sa týkal väčšieho počtu kontrol vykonávaných v zariadeniach. Podľa našich zistení sa totiž vykonáva nepomerne nízky počet kontrol v porovnaní s tým, koľko zariadení na Slovensku máme.

Viac informácií v článku.
Zobraziť všetky