ODOVZDALI SME VÝROČNÚ SPRÁVU DO PARLAMENTU

29.03.2019

Dnes sme odovzdali Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2018 do parlamentu.

Prečítať si ju môžete tu: https://bit.ly/2UmBwoI

Dozviete sa napríklad:
➡️ že sme za posledný rok sme riešili 2282 podnetov a podaní,
➡️ že sme zistili 178 porušení základných práv a slobôd v 101 podnetoch, pričom sme okrem porušení článkov ústavy konštatovali aj porušenia niekoľkých medzinárodných dohovorov a zmlúv,
➡️ s akými konkrétnymi prípadmi sa stretávame a s akými podnetmi sa na nás obraciate,
➡️ o našich aktivitách v oblasti ochrany detí, seniorov, LGBTI komunity, marginalizovaných komunít a ďalších,
➡️ aké prieskumy sme realizovali v oblasti ochrany práv seniorov či systému adopcií v minulom roku.

Správu budeme prezentovať v parlamente, keď nám stanovia termín (pravdepodobne v priebehu mája).

Sledujte nás.
Zobraziť všetky