ODDANÁ PRÁCA UČITEĽKY PRINÁŠA DEŤOM REÁLNU POMOC

04.05.2021

Včera som spolu s mojím tímom navštívila základnú školu v Muránskej Dlhej Lúke. Školou nás sprevádzala pani učiteľka Monika Podolinská, ktorá sa dlhé roky venuje práci s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. Inak tomu nebolo ani počas pandémie, kedy vynakladala maximálnu snahu pomôcť deťom s učením. Monika Podolinská ešte v roku 2016 zaslúžene získala za svoju dlhodobú oddanú prácu ocenenie Biela vrana.

Na našom stretnutí sme sa zhovárali o dôležitosti vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít. V stave, v ktorom Slovenská republika ešte stále čelí značnému umiestňovaniu týchto detí do špeciálneho prúdu vzdelávania pre chýbajúce vhodné diagnostické nástroje (zohľadňujúce sociálne, kultúrne a jazykové prostredie detí), oceňujem osobné nasadenie pani Podolinskej. Aj vďaka jej prístupu a intenzívnej práci so žiakmi a žiačkami aj v nultých ročníkov, napokon žiadne z detí, ktoré vyučuje, neskončilo v špeciálnych školách. Okrem toho nás informovala, že jeden z jej prvých žiakov už dokonca študuje na vysokej škole.

O podpore komunity nás na stretnutí informoval aj starosta obce, ktorý nám predstavil plány na zlepšenie jej situácie.

Na našej návšteve, ktorá nebola ani prvá, ani posledná, sme deťom s radosťou odovzdali zbierku oblečenia a hračiek, ktoré sme v Kancelárii verejného ochrancu práv vyzbierali. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a návštevy.

Na obrázku môže byť 1 osoba, dieťa, stojaca osoba a interiér
Zobraziť všetky