Odborný seminár z cyklu Dieťa v ohrození

23.11.2002

Pod gesciou Verejného ochrancu práv sa v Trnave v dňoch 22. a 23. novembra 2002 konal odborný seminár z cyklu Dieťa v ohrození s názvom: „Zdravotný, sociálny a psychický stav detí a mládeže: Status quo a perspektívy“. Počas príprav semináru bola nadviazaná spolupráca s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, Fakultou socjiálnej práce a zdravotníctva Trnavskej univerzity a Detským fondom Slovenskej republiky. Semináru sa zúčastnili viacerí pracovníci Kancelárie. Výstupom bude zborník, ktorý pozostáva z množstva podnetných príspevkov z oblasti ochrany práv dieťaťa.
Zobraziť všetky