Odborný seminár "Výkon trestu odňatia slobody žien - matiek s deťmi"

05.06.2015

Zbor väzenskej a justičnej stráže zorganizoval medzinárodný odborný seminár na tému "Výkon trestu odňatia slobody žien - matiek s deťmi". Zúčastnili sa ho aj právnici Kancelárie verejného ochrancu práv Andrea Bachová, Tomáš Čitbaj a Juraj Jando.

Zástupca vedúceho odboru ochrany základných práv a slobôd kancelárie Tomáš Čitbaj na seminári vystúpil s príspevkom o ľudskoprávnych aspektoch výkonu trestu matiek.

Foto: Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky