Odborné prerokovanie Správy o vplyve praxe testovania školskej spôsobilosti na práva dieťaťa

20.08.2014

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová odprezentovala zistenia a návrhy zo svojho posledného prieskumu, ktorý sa zameral na diagnostiku a rediagnostiku detí. V stredu 20. augusta 2014 verejne prerokovala Správu o vplyve praxe testovania školskej spôsobilosti na základné práva dieťaťa z nepodnetného prostredia s kultúrnou, sociálnou, jazykovou bariérou, najmä z rómskej národnostnej menšiny za účasti Splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka, zástupcov ministerstva školstva, psychológov z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a mimovládnych organizácií.


Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová a psychologička Oľga Bindasová z Kancelárie verejného ochrancu práv informovali médiá na tlačovej konferencii o zisteniach z prieskumu.

Prerokovania Správy sa zúčastnili psychológovia z regionálnych Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, právnici Kancelárie verejného ochrancu práv, zástupcovia ministerstva školstva, zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a zástupcovia mimovládnych organizácií. 

Odborného prerokovania správy sa zúčastnil aj Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Podporil odporúčanie verejnej ochrankyne práv, aby špeciálne triedy pre deti so stupňom ľahkého mentálneho postihnutia boli zrušené. 

Mimovádne organizácie zastupovala aj sociologička Oľga Gyárfášová z Inštitútu pre verejné otázky.
Zobraziť všetky