Odborná konferencia na tému nezávislosti policajnej inšpekcie

10.09.2015

Verejná ochranyňa práv Jana Dubovcová usporiadala vo štrtok 10. septembra odbornú konferenciu na tému Napĺňanie práva na účinné a nezávislé vyšetrenie podozrení z policajného násilia v SR. Na nedostatky vo fungovaní policajnej inšpekcie verejná ochrankyňa dlhodobo upozorňuje a v ostatnom čase sa táto téma dostala do centra spoločenskej diskusie. Medzinárodnej konferencie sa zúčastnili predstavitelia právnickej obce, akademickej obce, médií a neziskových organizácii nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia.

V rámci konferencie odzneli prezentácie so zameraním sa na inštitucionálne zakotvenie Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s dôrazom na judikatúru ESĽP. Prezentujúci vo svojich príspevkoch poukázali na chýbajúcu nezávislosť tohto orgánu v Slovenskej republike, keďže inšpekcia priamo podlieha ministrovi vnútra a policajti de facto vyšetrujú policajtov. Okrem ukážok sporných prípadov z praxe konferencia priniesla cez jednu z prezentácií pohľad na fungovanie nezávislých kontrolných orgánov vyšetrujúcich policajné prečiny v ostatných európskych štátoch so špeciálnym zameraním sa na fungovanie nezávislých orgánov policajnej inšpekcie v Českej a Maďarskej republike, vďaka našim zahraničným hostkám.

V rámci dvoch panelov konferencie vystúpili experti Kancelárie verejného ochrancu práv JUDr. Andrea Bachová a Mgr. Romana Juhásová, právnici z Poradne pre občianske a ľudské práva Mgr. Štefan Ivanco a Mgr. Vanda Durbáková, Dr. Orsolya Rónai, právna poradkyňa z maďarskej Nezávislej rady pre sťažnosti na políciu a Mgr. Zuzana Candigliota, právnička z českej Ligy lidských práv.
Zobraziť všetky