Odborná diskusia

23.05.2013

„Po Lucke... – ako sa veci zmenili?“

alebo

„Zmenilo sa niečo vo fungovaní orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately?“

Prípad utýranej malej Lucky odhalil vážne problémy a nastolil množstvo otázok. Zaujíma nás, či po takmer ¾ roku na ne kompetentní majú relevantné odpovede. Aj preto verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová organizuje odbornú diskusiu, ktorá sa uskutoční v piatok 24. mája 2013.

Témy diskusie:
Prístup k maloletým obetiam trestných činov

Ako dnes funguje sociálnoprávna ochrana detí a mládeže

Skúsenosti mimovládnych organizácií so sociálnoprávnou ochranou

Pozvanie verejnej ochrankyne práv na odbornú diskusiu prijali zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny; Kancelárie NR SR; Prezídia Policajného zboru; Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Slovenského výboru pre UNICEF; OZ NÁVRAT a OZ NÁRUČ.

 

 
Zobraziť všetky