ODŠKODNÉ BY MALO PATRIŤ VŠETKÝM VOJNOVÝM SIROTÁM

29.04.2019

Preskúmala som prípad podávateľky týkajúci sa nepriznania jednorazového príspevku vojnovým sirotám a skonštatovala som porušenie jej práva na inú právnu ochranu. V prípade pochybilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré som upozornila na chybnú interpretáciu právnej úpravy pri rozhodnutí o nepriznaní tohto príspevku.

Minister spravodlivosti Gábor Gál následne, po zaslaní môjho oznámenia, pôvodné rozhodnutie z roku 2015 zmenil a jednorazový finančný príspevok vo výške viac ako 2 600 Eur podávateľke priznal. Ako naznačuje spisový materiál kancelárie, podobný problém sa môže týkať niekoľkých desiatok ľudí na Slovensku. Podľa informácií ministerstva spravodlivosti môže byť na Slovensku ďalších približne sto ľudí, ktorým boli príspevky odmietnuté na podobnom základe. Možným porušením práv vojnových sirôt sa preto budem ďalej zaoberať.

Viac sa dočítate v článku.
Zobraziť všetky