OCHRANA NOVINÁRSKYCH ZDROJOV JE JEDNÝM ZO ZÁKLADNÝCH PILIEROV SLOBODY PREJAVU

20.12.2019

Na základe medializovaných informácií som začala preskúmavať postup Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý od Českého centra pro investigativní žurnalistiku žiada odhalenie svojho zdroja v prípade zverejnenia kamerového záznamu z kancelárie bývalého generálneho prokurátora.

Zároveň v žiadosti informuje o zákonnej povinnosti centra poskytnúť úradu súčinnosť. V prípade, že České centrum pro investigativní žurnalistiku súčinnosť neposkytne, úrad mu hrozí vysokou finančnou sankciou.

Takýmto postupom úradu mohlo dôjsť k porušeniu základného práva na slobodu prejavu, ako aj práva na informácie. Zaručenie dôvernosti novinárskych zdrojov je totiž zásadné pre slobodu tlače a slobodu prejavu. Práve v dnešnej dobe je nesmierne dôležité, aby novinári a novinárky mohli vykonávať svoju úlohu strážneho psa demokracie nezávisle a ich zdroje sa nemuseli obávať odhalenia. Rozhodla som sa preto požiadať úrad o stanovisko a zdôvodnenie svojich krokov v tejto veci, ako aj uvedenie podobných prípadov z jeho činnosti.
Zobraziť všetky