OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA JE KĽÚČOVÁ PRE PLANÉTU, AJ ZDRAVIE A ŽIVOT ĽUDÍ

23.06.2020

Dnes som sa stretla s europoslancom Martinom Hojsíkom, ktorý sa  dlhodobo profesionálne venuje ochrane životného prostredia. Diskutovali sme predovšetkým o našom prieskume z vlastnej iniciatívy so zameraním na  environmentálne záťaže z minulosti. Ide presnejšie o nebezpečné látky nachádzajúce sa vo vode i pôde na viacerých miestach na Slovensku, ktoré predstavujú ohrozenie práva na priaznivé životné prostredie u veľkého množstva ľudí. Vplyv na zdravie a život ľudí v dotknutých oblastiach je vážny, škodlivé látky sa môžu nachádzať aj v krvi novorodených detí.

Riešenie tohto problému sa dotýka viacerých orgánov verejnej správy. V rámci nášho prieskumu sa preto pozrieme na to, ako rozhodovali, konali alebo nekonali v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a princípmi demokratického a právneho štátu.

Na dnešnom stretnutí s pánom Hojsíkom sme sa zhovárali o tomto a ďalších problémoch týkajúcich sa  životného prostredia a vo vzájomnej komunikácii budeme naďalej pokračovať.
Zobraziť všetky