Ocenenie verejného ochrancu práv médiám “Za spoluprácu pri zvyšovaní právneho vedomia v Slovenskej republike v oblasti ochrany základných práv a slobôd v pôsobnosti verejného ochrancu práv za rok 2005“

24.03.2006

Tlačová správa

Pri príležitosti 4. výročia vzniku inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike dňa 23. marca 2006 udeľoval verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. médiám a novinárom ocenenia:
"Za spoluprácu pri zvyšovaní právneho vedomia v Slovenskej republike v oblasti ochrany základných práv a slobôd v pôsobnosti verejného ochrancu práv za rok 2005".


Ocenenie boli udelené:

1. Viere Horákovej, moderátorke a redaktorke relácie „Kontakty“ Slovenského rozhlasu, okruhu Rádio Regina,
2. Lýdii Mrázovej, moderátorke a redaktorke relácie „Beseda z prvej ruky“ Slovenského rozhlasu, okruhu Rádio Slovensko,
3. Zuzane Štukovskej, moderátorke a redaktorke relácie „Rádiožurnál“ Slovenského rozhlasu, okruhu Rádio Slovensko,
4. relácii „Regionálny denník“ Slovenskej televízie,
5. relácii „Euromonitor“ Slovenskej televízie - Eve Dušičkovej, autorke relácie a Miroslave Tomaníkovej, dramaturgičke relácie,
6. relácii Teleráno Televízie Markíza,
7. Kataríne Nedoroščikovej, redaktorke SITA, Slovenskej tlačovej agentúry,
8. Jaroslavovi Grűndlerovi, redaktorovi Petržalských Novín
9. Ľudmile Farkašovskej za reláciu „Radar“ Rádia Twist
/pôsobila v nej v r. 2005/,
10. Božene Filovej, vedúcej vydania spravodajstva Rádia Expres,
11. Marte Jančkárovej, redaktorke spravodajstva Slovenskej televízie,
11.Oľge Dúbravskej, redaktorke spravodajstva Televízie Markíza,
12. časopisu Euroreport – šéfredaktorovi Ľubošovi Juríkovi,
13. spravodajskému týždenníku Pokrok, Veľký Krtíš,
14. relácii „Diskusné štúdio“ Mestskej televízii Trnava.

Vďaka intenzívnej spolupráci s médiami, publikačnej činnosti, pôsobeniu Kancelárie verejného ochrancu práv v médiách, pravidelným výjazdom do pôsobísk v regiónoch, ako aj vďaka prednáškovej a osvetovej činnosti verejného ochrancu práv i vďaka poriadaniu odborných konferencií, zaznamenávame v roku 2005 zvýšenie podnetov od občanov, ktoré patria do pôsobnosti verejného ochrancu práv až na 54% z celkového počtu. V porovnaní so začiatkom pôsobenia ombudsmana, kedy z celkového počtu jemu adresovaných podnetov patrila do jeho pôsobnosti najviac tretina podnetov, ide o významné zvýšenie.

Bratislava 24. marca 2006

Ing. Jana Španková
PR KVOP
Zobraziť všetky