OCEŇUJEM ROZHODNUTIE MINISTRA SPRAVODLIVOSTI NEPOVOLIŤ EXTRADÍCIU VINOGRADOVA

22.07.2019

Na prípad ruského občana Valentina Vasilievicha Vinogradova som ministra upozornila listom už v marci tohto roka, kedy som ho žiadala, aby zvážil dôsledky extradície. Minister spravodlivosti Gábor Gál následne rozhodol vo veci extradície o jej nepovolení. Urobil tak na základe pochybností, že trestné konanie v Ruskej federácii by mohlo porušovať zásady Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

V tejto súvislosti som mu dávala do pozornosti aj závery Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ktorý pravidelne poukazuje na zlé podmienky vo väzniciach v Ruskej federácii.

Aj keď k udeleniu azylu pre ruského občana Valentina Vasilievicha Vinogradova sa budú vyjadrovať ešte orgány ministerstva vnútra, oceňujem rozhodnutie ministra spravodlivosti a považujem ho v tomto procese za veľmi dôležité.

Viac sa dočítate v článku TU-
Zobraziť všetky