OBRÁTILA SOM SA NA PREZIDENTA S POŽIADAVKOU, ABY VETOVAL ZÁKON O ČESKOSLOVENSKÝCH DÔCHODKOCH

03.04.2019

Poslanci a poslankyne národnej rady schválili zákon o československých dôchodkoch. Naša zásadná pripomienka k navrhovanému zákonu pritom však nebola akceptovaná. Obrátila som sa preto na prezidenta so žiadosťou, aby predložený zákon nepodpísal a vrátil ho naspäť do parlamentu, ktorý ho má napraviť.

Zákon rieši situáciu tzv. československých dôchodcov. Ide o ľudí, ktorým dobu dôchodkového poistenia získanú počas spoločného československého štátu hodnotí na účely dôchodku Česká republika. Títo ľudia poberajú slovenský aj český dôchodok, pričom ich súčet nie vždy dosiahne takú výšku, akú by mal dôchodok, ak by sa celá doba dôchodkového poistenia hodnotila výlučne podľa slovenských právnych predpisov. Týmto ľuďom sa bude suma dôchodku dorovnávať. Niektorým však na český dôchodok ani nevznikne nárok, pretože kritéria pre jeho priznanie sú v Českej republike prísnejšie.

Zaznamenala som viacero prípadov ľudí nachádzajúcich sa v situácii, v ktorej poberajú iba slovenský dôchodok vo veľmi nízkej sume nedosahujúcej ani výšku životného minima. Ich situáciu vnímam ako neúnosnú a z hľadiska zachovania základných práv až neprijateľnú.

Viac sa dozviete v článku.
Zobraziť všetky