OBRÁTILA SOM SA NA KRÍZOVÝ ŠTÁB VO VECI VYPLÁCANIA DÁVOK POČAS KARANTÉNY

27.03.2020

V reakcii na podnet od poberateľa príspevku na opatrovanie som sa  obrátila na predsedu ústredného krízového štábu. Upozornila som ho na  situáciu, kedy podávateľ pre povinnú karanténu nemal možnosť získať peňažný príspevok v termíne splatnosti. K situácii došlo z dôvodu interného opatrenia pošty, ktorá počas trvania povinnej domácej izolácii nevypláca žiadne peňažné sociálne dávky do vlastných rúk.

Vyplácanie sociálnych dávok inej osobe, než je oprávnená osoba, vyžaduje niekoľko ďalších formálnych úkonov (napríklad notársky overené splnomocnenie), ktoré počas trvania povinnej domácej izolácie nie je možné vykonať, a tak sa poberatelia rôznych sociálnych dávok môžu v dôsledku týchto skutočností dostať do ťaživej finančnej situácie, ktorej náročnosť sa v súvislosti s hrozbou vírusu COVID-19 v súčasnosti ešte umocňuje.

Požiadala som preto predsedu ústredného krízového štábu a ministra vnútra Romana Mikulca o informácie, aké konkrétne obmedzenia sú osoby v povinnej domácej izolácii povinné dodržiavať. Zároveň som ho požiadala, aby sa v rámci riešení krízovej situácie štáb zaoberal aj touto problematikou

Viac sa dočítate v článku na webovej stránke denníka SME.
Zobraziť všetky