OBMEDZOVANIE ZÁKLADNÝCH PRÁV V ČASE KORONY NEMÔŽE PREKROČIŤ NEVYHNUTNÚ MIERU

21.04.2020

O ochrane základných ľudských práv počas prebiehajúcej pandémie COVID-19 som sa rozprávala s redaktorom Aktualít Braňom Dobšinským. Otvorili sme viacero tematických oblastí, ktoré ovplyvňujú životy mnohých ľudí na Slovensku a dotýkajú sa prevažne zraniteľných skupín, či už ide o deti, seniorov, marginalizované skupiny alebo ženy. Hovorili sme o zásahoch do práv žien počas pôrodu, obmedzení ich práva na bezpečný prístup k umelému prerušeniu tehotenstva, opatreniach v marginalizovaných rómskych lokalitách, striedavej starostlivosti o deti, situácii v zariadeniach pre seniorov či získavaní údajov a sledovaní lokalizácie polohy prostredníctvom mobilných telefónov.

Vzhľadom na to, že sa nachádzame v núdzovom stave, dochádza k zasahovaniu do základných ľudských práv a slobôd. Demokratický a právny štát je však postavený na tom, že pozná mechanizmy, ktoré by mali fungovať v čase, keď nastane núdzový stav či mimoriadna situácia. Základné práva môže štát obmedzovať len v nevyhnutnom rozsahu a len na nevyhnutný čas. Štátna moc musí zvažovať, aký zásah zvolí, v akej intenzite a na akú dlhú dobu. Určenie limitov je dôležité preto, aby bolo jasné, aké obmedzenia môžu jednotlivé orgány štátu realizovať.

Keďže ide o stav, ktorý je v našej novodobej histórii ojedinelý, učíme sa takpovediac aj na vlastných chybách. Dúfam, že sa zvládneme poučiť, odstrániť nedostatky a ďalej postupovať v tomto behu na dlhé trate tak, aby sme minimalizovali nevyhnutný zásah do základných práv a slobôd.

Vypočujte si viac v podcaste Aktualít (začiatok rozhovoru od druhej polovice 8. minúty). 
Zobraziť všetky