OBMEDZENIE NÁKUPOV PRE SENIOROV JE NEPRIMERANÉ, ŽIADAM VLÁDU O NÁPRAVU

23.04.2020

Obrátila som sa na vládu Slovenskej republiky v súvislosti s novým opatrením Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa týka plošného zákazu nakupovania pre seniorov mimo vyhradených hodín. Úrad nariadil prevádzkovateľom niektorých prevádzok umožniť vstup osobám nad 65 rokov iba od pondelka do piatka od 9.00 hod. do 11.00 hod. V inom čase majú tieto osoby zakázané navštevovať vybrané obchody. Úrad zároveň prevádzkam zakázal obsluhovať starších ľudí mimo daného času.

Som presvedčená nielen o tom, že opatrenie Úradu verejného zdravotníctva prekračuje prípustné hranice a presahuje požiadavky testu proporcionality, ale je aj v praxi neuplatniteľné a nevynútiteľné.

Nie je jasné, kto a ako bude oprávnený kontrolovať skutočný vek osôb pri vstupe do určených prevádzok. Rovnako ostáva otázne, na základe akých údajov bude príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva udeľovať prevádzkam sankcie. Situácia sa dotkne aj pracujúcich ľudí v dôchodkovom veku (napríklad aj lekárov), ktorí musia byť vo vymedzenom čase na pracovisku a nie je jasné, ako sa majú zachovať. Taktiež vyvstáva otázka, aký je zmysel absolútneho zákazu návštevy určených prevádzok v sobotu a v nedeľu pre osoby staršie ako 65 rokov.

Pre neprimeranosť opatrenia som požiadala vládu, aby urýchlene zasiahla a v budúcnosti veľmi dôsledne zvažovala nielen ústavnosť, ale aj nevyhnutnosť a primeranosť krokov, ktoré sa rozhodne prijať v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Viac v tlačovej správe alebo kompletnom stanovisku.
Zobraziť všetky