OBETIAM ŽIDOVSKÉHO KÓDEXU PATRÍ NAŠA ÚCTA

09.09.2019

Dnes je Pamätný deň obetí holokaustu a obetí rasového násilia. Pripomíname si ho, aby sme nezabudli na temnú stránku našej histórie. Na deň, kedy v roku 1941 vošiel do platnosti Židovský kódex, jedno z najkrutejších právnych nariadení, ktoré ponižujúcim a nedôstojným spôsobom obmedzovalo osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva Židov. Pripomíname si ho aj preto, aby sme ako spoločnosť pochopili, že len ľudskosťou, akceptáciou a toleranciou voči druhým dokážeme prekonať aj aktuálne silnejúce prejavy nenávisti, rasizmu či antisemitizmu. Verím, že medzi nami prevláda rešpekt voči ľudským právam každého z nás, aj tých, ktorí patria k minoritám či marginalizovaným komunitám.

Na obete holokaustu nesmieme nikdy zabudnúť. Dnes sme si ich symbolicky uctili na mieste bývalej synagógy na Rybnom námestí, ktorá bola zbúraná v roku 1969.
Zobraziť všetky