OBETE RÓMSKEHO HOLOKAUSTU SI MUSÍME PRIPOMÍNAŤ

03.08.2018

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 74. výročie rómskeho holokaustu. Uctili sme si tak pamiatku 2 900 obetí deportovaných do nemeckého nacistického tábora v Auschwitz-Birkenau. V stredu a vo štvrtok sme sa zúčastnili pietnych aktov v Banskej Bystrici a v Dunajskej Strede. V oboch mestách sme na znak úcty položili kvety k pamätníku obetiam a v Banskej Bystrici som počas spomienky prečítala mená obetí rómskeho holokaustu.

Krivdy z minulosti si musíme pripomínať aj dnes. Fyzické napádanie či slovné poznámky a vyhrážky útočiace na príslušnosť k rase sú v rozpore s ústavným právom na zachovanie ľudskej dôstojnosti a cti. Keďže prehlbujú predsudky a ďalšie stigmatizovanie rómskej minority, sú o to nebezpečnejšie pre spoločnosť ako takú. Môžu totiž viesť až k potláčaniu ľudských práv, ktoré sa v minulosti už odohralo a vyústilo do tragického konca.

Vo štvrtok som na pietnej spomienke k výročiu rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede predniesla krátky príhovor, v ktorom som upozornila na dôležitosť pripomínania hrôz II. svetovej vojny. Musíme na ne pamätať, aby sme zabránili ich opakovaniu v budúcnosti.

Video z príhovoru nájdete tu.
Zobraziť všetky