O STERILIZÁCIÁCH S PREDSEDOM VÝBORU NR SR PRE SOCIÁLNE VECI

25.06.2021

Včera som v Kancelárii verejného ochrancu práv prijala predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Vladimíra Ledeckého. Témou nášho stretnutia boli nezákonné sterilizácie prevažne rómskych žien.

Informovala som, že sa tejto téme spolu s tímom v kancelárii venujem už tri roky a opakovane upozorňujem, že je dôležité, aby štát prikročil k efektívnemu riešeniu problému. Na porovnanie som uviedla situáciu v Českej republike, kde sa už v tejto veci „ľady pohli“ a štát sa rozhodol vyrovnať sa s ťarchou minulosti. Aktuálne v Českej republike prešiel v poslaneckej snemovni návrh zákona o odškodnení.

Na stretnutí s predsedom výboru sme sa zhodli na spoločnom cieli, aby sa aj na Slovensku v tejto citlivej otázke začali realizovať systémové, primerané a adekvátne kroky k náprave chýb z minulosti. Prvým krokom by malo byť ospravedlnenie, druhým, nájsť správnu formu nápravy.

Je na čase, aby sme sa s nezákonnými sterilizáciami vysporiadali a uzatvorili túto bolestivú kapitolu našich dejín.

Na obrázku môže byť 1 osoba, stojaca osoba a interiér
Zobraziť všetky